Programın Amacı

Yörenin de olanaklarını kullanarak ülkemiz seracılığında hızla gelişmekte olan teknolojik uygulamaları kullanabilecek ara eleman yetiştirmektir. Program kapsamında örtü altı yetiştiriciliğinde kullanılan sera donanımı ve üretimi hakkında tüm teknik ve pratik bilgiler verilmekle birlikte bu alanlarda yetiştirilen sebze ve süs bitkileri ile ilgili yetiştirme teknikleri, bitki besleme ve gübreleme metotları, hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri ve sera işletmesi ile ilgili onular detaylı olarak ele alınmaktadır.

Mezunların Çalışma Alanları:

Tarım Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatlarında çalışabilirler. Tarım Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatlarında, zirai mücadele hizmetlerinde ve zirai ilaç bayilerinde en az 3 yıl çalışmış olanlar Tarım Bakanlığının açtığı yeterlilik sınavını kazandıkları takdir de zirai ilaç bayiliği yapabilirler. Seracılık Programı mezunları eğer sera kurma imkanları varsa kendi işletmelerinde, özel kişi ve firmaların sebze ve saksılı süs bitkileri veya kesme çiçek seralarında, fide firmalarında, fidan ve dış mekan süs bitkileri üreten işletmelerde, tohum firmalarında ilaç firmalarında ve ilaç bayilerinde, gübre firmaları ve bayilerin de, sulama ekipmanı imal eden firma veya projelendirip kuran firmalarda, peyzaj işletmelerinde, turizm firmalarının peyzaj ve çevre düzenleme işlerinde çalışabilirler.

Meslek Elemanlarının Yaptıkları Belli Başlı İşler:

Seracılık Teknikeri genelde mühendis ile işçiler arasında ara eleman olarak, bazen sorumlu eleman olarak işlerin düzenli gitmesinden sorumludur. Seracılık Teknikerinin genelde ise yaptığı işler şunlardır;

-          Üretim için gerekli malzemenin alınmasını sağlar,

-          Üretim için gerekli sera içi ve sera dışı şartları sağlar,

-          Yapılan üretim programına göre iş gücünü sağlar ve işçilere işi öğretip, işi takip eder.

Çalışma Ortamı Koşulları:

Seracılık Teknikeri tarımla ilgili pek çok alanda çalışabildiğinden, çalışma koşulları çok değişkendir. Genel olarak çalışma ortamını tanımlamak gerekirse, seralar kapalı ve sıcağı tutan ortamlar olduğu için sıcaklık dış şartlara göre yüksektir. İş genelde gündüz yapılmasına rağmen beklenmeyen durumlarda geceleri de çalışmak gerekebilir. Çalışan kişinin bedenen çalışmaya dayanıklı olması gerekir ve işçilerle çalıştığı için insanlarla iletişim ve ikna gücü yüksek olmalıdır.

Kazanç:

Yeni mezun teknikerler; özek sektörde pazarlık sonucu maaşını belirlemekle beraber, asgari ücret ile asgari ücretin birkaç katı ücret alabilmektedirler. Maaş deneyim ve mesleki özelliklere göre oldukça tatminkar düzeylere çıkabilmektedir.

İş Bulma Olanakları:

Seracılık; Türk tarımı içinde en çok kar getiren, teknolojinin en fazla kullanıldığı ve en hızlı gelişen sektördür. Türkiye Dünya seracılık tarımı içerisinde de önemli bir paya sahiptir. Bu yüzden gün geçtikçe seracılık sektöründe özellikle bu konuda eğitim görmüş, yetişmiş elemana ihtiyaç artmaktadır. Mezun olan teknikerler okulda aldıkları eğitimin yanı sıra kendilerini bu konuda yetiştirirlerse kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Seracılık sektöründe cinsiyet ayırımı yoktur.

Mesleğin Geleceği:

Ülkemiz iklim özellikleri, güneşlenme durumu, su kaynaklarının zenginliği, toprak yapısı ve jeotermal enerji kaynaklarının zenginliği ile Dünya seracılık sektöründe giderek artan bir öneme sahiptir. Ülkemizin iki kıtayı birbirine bağlayan önemli bir konumda bulunması, ulaşım imkanlarının zenginliği, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke pazarlarına yakınlığı, genç ve dinamik nüfusu ile giderek yıldızı daha da parlayan bir ülke konumundadır. Seracılık sektörü de bu avantajları kullanarak önemli bir istihdam kapısı olmaya devam edecektir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Meslek Yüksekokulu, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150, Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.